Privacyverklaring

                                           

Privacyverklaring Praktijk Coaching en Massage Monique Schrage

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking zoals hieronder wordt beschreven, door Praktijk Coaching en Massage Monique Schrage hierna genoemd als Praktijk C&MMS. Gegevensverwerking vindt plaats met behulp van het contactformulier op de met https beveiligde website van Praktijk C&MMS als ook in telefonisch of persoonlijk contact.

Praktijk C&MMS vraagt bij het maken van een afspraak naar je e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan via het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch. Tijdens de eerste afspraak vraagt Praktijk C&MMS een aantal aanvullende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Beroep en werkomstandigheden
 • Gezinssituatie
 • Bijzonderheden gezondheid
 • Toelichting op de onderwerpen waar je aan wil werken

Deze gegevens verwerkt Praktijk C&MMS voor de volgende doeleinden:

 • Om de behandeling goed en verantwoord te kunnen afstemmen op jouw situatie.
 • Om het verband te kunnen onderzoeken tussen jouw klachten en de oorzaak daarvan.
 • Om contact met je op te kunnen nemen voor het maken/wijzigen van een afspraak.
 • Voor het verwerken van de betaling.
 • Om je te kunnen benaderen voor het meewerken aan een onderzoek.
 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief, twee tot drie keer per jaar.

Praktijk C&MMS vraagt of verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, zonder jouw expliciete schriftelijke toestemming. Met uitzondering van het voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte. Mocht het voor een passende behandeling nodig zijn om gegevens te verstrekken of te vragen aan een huisarts of andere hulpverlener, gebeurt dit uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming.

De persoonsgegevens en de rapportages van de behandelingen worden op papier bewaard in een afgesloten kast. Namen en telefoonnummers worden opgeslagen in de adreslijst van de met pincode beveiligde telefoon van Praktijk C&MMS. Praktijk C&MMS bewaart de persoonsgegevens, rapportages en telefoonnummers maximaal tot 1 januari van het kalenderjaar dat twee jaar na het kalenderjaar van de laatste afspraak ligt.
Een langere bewaartermijn wordt in acht genomen t.a.v. die gegevens waarvoor op grond van een wettelijke verplichting een langere termijn noodzakelijk is.

Namen en factuurgegevens worden opgeslagen op een USB-stick die bewaard wordt in een afgesloten kast.
Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van Praktijk C&MMS.

Indien inhoudelijke afstemming nodig is buiten de behandelsessie om, vindt dit telefonisch plaats. Er worden via e-mail m.u.v. de contactgegevens geen persoonlijke gegevens uitgewisseld.

Je hebt altijd recht op inzage, opvragen, correctie en/of verwijdering van je gegevens. Je hebt eveneens het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je gegevens. Neem hiervoor contact op met Praktijk C&MMS, gevestigd aan de Zijpendaalseweg 67, 6814 CE Arnhem en bereikbaar op telefoonnummer 06 1218 7952.

De behandelingen van Praktijk C&MMS zijn gericht op integriteit en veiligheid. Dat geldt ook voor jouw gegevens. Mocht er desondanks een vermoeden zijn van misbruik van jouw gegevens, neem dan zo snel mogelijk contact op met Praktijk C&MMS.
Je hebt het recht om klachten over het omgaan met jouw gegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Praktijk C&MMS is een bedrijf gevestigd in Arnhem, waar holistische- en integrale massage en verschillende vormen van coaching worden aangeboden. Praktijk C&MMS is rechtsgeldig vertegenwoordigd door Monique Schrage en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58570179.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om de site te kunnen draaien. En ten behoeve van analyse. Dit gebeurt anoniem, er worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Praktijk C&MMS. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 • Datum: 20-08-2018

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Klik hier
Website laten maken door Modual.