Klachtenregeling

Ik streef ernaar je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je desondanks een klacht hebben over mijn behandeling dan hoor ik dat graag. Neem contact met me op per email info@coachingenmassage.nl of per telefoon 06 1218 7952. We maken dan een afspraak om je klacht te bespreken en onderzoeken wat een passende oplossing kan zijn. Na ontvangst van jouw melding zal ik een afspraak voorstellen binnen twee weken, onder voorbehoud van vakantie.

Als we er samen niet uitkomen dan kiezen we een onafhankelijk toehoorder om te bemiddelen. De beroepsvereniging Batc kan desgewenst deze rol vervullen. 

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Klik hier
Website laten maken door Modual.